040121818 - Gødningsværdien af forskellige typer af husdyr- og handelsgødninger i stivelseskartoflerQ67Kartofler31-10-2018 21:10:48
050231818 - Vækstregulering og gødskning i spinat til frøavlM01Spinat01-11-2018 07:11:01
040101818 - Optimal gødskning af kvælstof til stivelseskartoflerQ37Kartofler01-11-2018 09:11:48
040141818 - Bladgødskning af stivelseskartoflerQ35Kartofler01-11-2018 09:11:09
010341818 - Såtid og udsædsmængde i havreG05Havre01-11-2018 10:11:55
010311818 - Etablering af vårhvede i efteråretH03Vårhvede01-11-2018 11:11:34
010311818 - Etablering af vårhvede i efteråret - TO FORSØG TRE SÅTIDERH06Vårhvede01-11-2018 12:11:24
010311818 - Etablering af vårhvede i efteråret - TO FORSØGH05Vårhvede01-11-2018 12:11:59
010311818 - Etablering af vårhvede i efteråret, VÅRHVEDE TRE SÅTIDERH04Vårhvede01-11-2018 12:11:09
L3-2300 Sammanställning 2016-2018, 14 försök, enbart kväveform Vinterhvede01-11-2018 17:11:49
L3-2300C2018 - Sammanställning två försök, enbart kväveform och strategi Vinterhvede01-11-2018 18:11:27
040231818 - Fosforoptimum i stivelseskartoflerQ39Kartofler02-11-2018 09:11:37
070011818 - Svidningsskader ved bladgødskning af vinterraps i blomstring, 2018, 2016N25Vinterraps02-11-2018 09:11:04
070311818 - Stigende N - vinterhvede - forfrugt spinat frøN08Vinterhvede02-11-2018 10:11:54
040081818 - Bekæmpelse af kartoffelbladpletQ54Kartofler02-11-2018 11:11:40
070111818 - Alternative efterafgrødearter- sået efter høstT01Olieræddike02-11-2018 13:11:14
050071818 - Styr vinterrapsens udviklingK07Vinterraps02-11-2018 21:11:58
040111818 - Delt kvælstof gødskning til krævende sorterQ34Kartofler05-11-2018 12:11:19
040131818 - NPK-strategi i spisekartoflerQ38Kartofler05-11-2018 12:11:47
031111618 - Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs, rajsvingel og strandsvingel, slæt 2.BRUGSÅRS02Græs05-11-2018 21:11:51
items per page181 - 200 of 2055 items