040251818 - Delt gødskning til stivelseskartoffelsorterQ36Kartofler06-11-2018 09:11:57
031111718 - Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs og rajsvingel, slætforsøg, 1. BRUGSÅRS04Græs06-11-2018 09:11:23
040281818 - Afprøvning af stivelseskartoffelsorter ved forskellige kvælstof-tildelingerQ33Kartofler06-11-2018 10:11:31
040181818-040281818(led C) - Afprøvning af stivelseskartoffelsorterQ25Kartofler06-11-2018 11:11:49
020021718 - Rødkløver i vinterrug EFTERVIRKNING i vårsædP12Vårbyg06-11-2018 13:11:33
020021718 - 020021617 Rødkløver i vinterrug EFTERVIRKNING i vårsædP13Vårbyg06-11-2018 13:11:35
040041818 - Ukrudtsbekæmpelse og skadevirkning af forskellige midler i kartoflerQ51Kartofler06-11-2018 15:11:42
040051818 - Bekæmpelse af kartoffelskimmelQ64Kartofler06-11-2018 15:11:25
040311818 - Bekæmpelse af Black dot ved hjælp af efterårsbejdsningQ66Kartofler06-11-2018 16:11:42
040091818 - Bekæmpelse af Alternaria og CercosporaQ61Kartofler07-11-2018 07:11:38
020081718 - Kvælstofrespons i økologisk kløvergræs - 1. brugsårP16P16Græs07-11-2018 11:11:06
020071818 - Hestebønnesorter - tolerance overfor bladlus og resistens overfor sygdommeP07Hestebønne07-11-2018 16:11:32
020071818 - 020141818 Hestebønnesorter SAMLETP08Hestebønne07-11-2018 16:11:47
020071515-020071818 og 020141818 - HestebønnesorterP09Hestebønne07-11-2018 16:11:24
030141818 - Majssorter til kernemajs og kolbemajs, B sorterU02Majs08-11-2018 11:11:36
040221818-17 - Flydende fosforgødninger til stivelseskartofler, GYLLEQ45Kartofler08-11-2018 12:11:25
040221818-17 - Flydende fosforgødninger til stivelseskartofler, HANDELSGØDNINGQ46Kartofler08-11-2018 13:11:57
040221818 - Flydende fosforgødninger til stivelseskartofler, GYLLEQ43Kartofler08-11-2018 13:11:22
040221818 - Flydende fosforgødninger til stivelseskartofler, HANDELSGØDNINGQ44Kartofler08-11-2018 13:11:18
030151818 - Plan til beregning af foderværdien i kolbemajs i kernemajsforsøg 030141818U03Majs08-11-2018 13:11:38
items per page201 - 220 of 2055 items