020201818 - 020201717 - Solsikker (4 sorter) - dyrket under danske forholdP11Solsikke22-11-2018 14:11:38
020021718 - Rødkløver i vinterrug EFTERVIRKNING i vårsædP12Vårbyg06-11-2018 13:11:33
020091919-1818 - Næringsstoffer for højere udbytter i vårbygP12Vårbyg31-10-2019 13:10:47
020021718 - 020021617 Rødkløver i vinterrug EFTERVIRKNING i vårsædP13Vårbyg06-11-2018 13:11:35
020131919 - Startgødning, forskellig rækkeafstand og efterafgrøder i vårbygP13Vårbyg11-11-2019 08:11:05
020031318 - Afgræsningsforsøg med græsblandinger- 5. brugsår, SLÆTAREALER - ALLE FORSØGP14Græs08-11-2018 22:11:27
020111919 - 020101919 - Forskellige gødningstyper til vårbyg (NDVI-data i vedhæftet fil)P14Vårbyg18-11-2019 13:11:33
020111919 - Forskellige gødningstyper til vårbyg (NDVI-data i vedhæftet fil)P15Vårbyg18-11-2019 13:11:46
060131818-020031318 Afgræsningsforsøg med græsblandinger- 5. brugsår, OBSERVATIONSAREALER - 3 FORSØGP15Græs08-11-2018 21:11:06
020081718 - Kvælstofrespons i økologisk kløvergræs - 1. brugsårP16P16Græs07-11-2018 11:11:06
021011919 - Havresorter, økologiskP16Havre09-10-2019 21:10:27
021081919 - Vårhvedesorter, økologiskP17Vårhvede09-10-2019 13:10:06
020061919 - DIVERSify - blandsæd ært-lupin-vårhvedeP18Vårhvede30-10-2019 21:10:49
020061919 - DIVERSify - blandsæd ært-lupin-vårhvede - UDEN 003 (LUPIN)P19Vårhvede30-10-2019 21:10:55
020301919 - Ukrudtsstrategier i sædskiftetP20Vårhvede17-10-2019 15:10:34
020401919 - Etablering af efterafgrøder i kraftige kornafgrøderP21Vårbyg18-11-2019 15:11:39
020401919 - Etablering af efterafgrøder i kraftige kornafgrøder - UDEN 003P22Vårbyg18-11-2019 15:11:50
020081719 - Kvælstofrespons i økologisk kløvergræs - 2. brugsårP23Græs18-11-2019 15:11:32
020211919 - Priming og sortsvalg i majsP24Majs18-11-2019 21:11:55
020201919 - Placeret gylle til majsP25Majs18-11-2019 21:11:33
items per page401 - 420 of 705 items