052391919 - 052391818 Sygdomsbekæmpelse og gødskning i engrapgræs. DLFJ14Engrapgræs03-10-2019 10:10:38
050811920 - Nedvisning af hvidkløverJ20Engrapgræs14-10-2020 15:10:16
050321919 - Græsukrudt i engrapgræsJ9Engrapgræs22-09-2019 12:09:44
031171618 - Sorter af engsvingel, slætforsøg 2. BRUGSÅRS06Engsvingel26-11-2018 20:11:34
031171718 - Sorter af engsvingel, slætforsøg 1. BRUGSÅRS08Engsvingel09-11-2018 09:11:35
031071820 - Sorter af engsvingel, slætforsøg 2. BRUGSÅR (2017-2020)S10Engsvingel11-11-2020 14:11:44
031171619 - Sorter af engsvingel, slætforsøg 3. BRUGSÅRS11Engsvingel19-11-2019 09:11:39
031171719 - Sorter af engsvingel, slætforsøg 2. BRUGSÅRS13Engsvingel19-11-2019 10:11:56
031071819 - Sorter af engsvingel, slætforsøg 1. BRUGSÅR (2017-2020)S14Engsvingel19-11-2019 10:11:27
031171720 - Sorter af engsvingel, slætforsøg 3. BRUGSÅRS9Engsvingel11-11-2020 14:11:25
031012020 - Sorter af roer til foder og bioenergiR1Foderroer17-11-2020 21:11:03
031011818 - Sorter af roer til foder og bioenergiR7Foderroer19-12-2018 11:12:24
031011919 - Sorter af roer til foder og bioenergiR7Foderroer22-11-2019 14:11:35
020031318 - Afgræsningsforsøg med græsblandinger- 5. brugsår, SLÆTAREALER - ALLE FORSØGP14Græs08-11-2018 22:11:27
060131818-020031318 Afgræsningsforsøg med græsblandinger- 5. brugsår, OBSERVATIONSAREALER - 3 FORSØGP15Græs08-11-2018 21:11:06
020081718 - Kvælstofrespons i økologisk kløvergræs - 1. brugsårP16P16Græs07-11-2018 11:11:06
020081719 - Kvælstofrespons i økologisk kløvergræs - 2. brugsårP23Græs18-11-2019 15:11:32
020041920 - Rhizobium podning af hvidkløver - 1. BRUGSÅRP38Græs25-11-2020 11:11:36
020032020 - Grundgødning til økologisk kløvergræsP39Græs11-12-2020 08:12:01
031111518 - Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs, rajsvingel og strandsvingel,3. BRUGSÅRS01Græs28-11-2018 15:11:39
items per page41 - 60 of 1070 items