031111618 - Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs, rajsvingel og strandsvingel, slæt 2.BRUGSÅRS02Græs05-11-2018 21:11:51
031141618 - Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs, rajsvingel og strandsvingel, afgræs 2.BRUGSÅRS03Græs04-12-2018 11:12:32
031111718 - Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs og rajsvingel, slætforsøg, 1. BRUGSÅRS04Græs06-11-2018 09:11:23
031141718 - Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs og rajsvingel, afgræsningsforsøg 1.BRUGSÅRS05Græs04-12-2018 11:12:00
031111619 - Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs, rajsvingel og strandsvingel, 3.BRUGSÅR-TIDLIGES1Græs18-11-2019 13:11:07
031111720 - Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs og rajsvingel, MIDDELTIDLIGS1Græs11-11-2020 14:11:21
031141819 - Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs, rajsvingel og ...., afgræsningsforsøg 1. BRUGSÅRS10Græs19-11-2019 10:11:28
030301718 - Såteknik til etablering af kløvergræs 1. BrugsårS13Græs16-11-2018 10:11:26
030301718 030301717 - Såteknik til etablering af kløvergræs udlægsår 1. brugsårS14Græs16-11-2018 10:11:22
030021718 - Slættidspunkt og stubhøjde i typeblandinger i kløvergræs_bl 35S15Græs16-11-2018 10:11:20
030021718 - Slættidspunkt og stubhøjde i typeblandinger i kløvergræs_bl 45S16Græs16-11-2018 10:11:37
030031818 - Køreskade ved gylleudbringning i kløvergræsS17Græs04-12-2018 12:12:33
030041718 - Slætstrategier i græsblandinger til slætS18Græs18-11-2018 00:11:47
030281818 - Optimal kaliummængde til gyllegødet kløvergræsS19Græs27-11-2018 10:11:34
031111619 - Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs, rajsvingel og stran..MIDDELTIDLIGS2Græs18-11-2019 13:11:35
031111720 - Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs og rajsvingel SILDIGS2Græs11-11-2020 14:11:01
030261818 - Afprøvning af gødningstyper i gyllegødet kløvergræsS20Græs27-11-2018 10:11:09
030041720 - Slætstrategier i græsblandinger til slætS21Græs 
030291818 - Delt kvælstofgødskning til 1. slæt kløvergræsS21Græs26-11-2018 20:11:34
030041720-030041719-030041718 - Slætstrategier i græsblandinger til slætS22Græs 
items per page61 - 80 of 1070 items