030291818 030291717 - Delt kvælstofgødskning til 1. slæt kløvergræsS22Græs26-11-2018 20:11:05
030061818 - Stigende mængder kvælstof til kløvergræs til slæt, 1. brugsårS23Græs17-11-2018 22:11:45
030282020 - Optimal kaliummængde til gyllegødet kløvergræsS23Græs11-11-2020 15:11:37
030282020 + 2018 Optimal kaliummængde til gyllegødet kløvergræsS24Græs05-11-2020 09:11:14
030501818-001 - Bramgæs i kløvergræsS24Græs27-11-2018 14:11:28
030262020 - Afprøvning af gødningstyper i gyllegødet kløvergræsS25Græs25-11-2020 08:11:40
030501818-002 - Bramgæs i kløvergræsS25Græs27-11-2018 14:11:54
030262020 - 2018 Afprøvning af gødningstyper i gyllegødet kløvergræs_tepS26Græs25-11-2020 08:11:17
030501818-003 - Bramgæs i kløvergræsS26Græs27-11-2018 14:11:30
030012020 - Teknik til udbringning af afgasset og rågylle til kløvergræsS27Græs18-12-2020 11:12:47
030021819 - Slættidspunkt og stubhøjde i typeblandinger i kløvergræs, bl. 35S27Græs18-11-2019 12:11:24
030021819 - Slættidspunkt og stubhøjde i typeblandinger i kløvergræs, bl. 45S28Græs18-11-2019 12:11:33
030021819 - 030021718 Slættidspunkt og stubhøjde i typeblandinger i kløvergræs, Bl. 35S29Græs18-11-2019 12:11:39
031111619 - Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs, rajsvingel og strands... -SILDIGS3Græs18-11-2019 13:11:28
031111820 - Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs, rajsvingel strandsvingel TIDLIGS3Græs11-11-2020 14:11:40
030021819 - 030021718 Slættidspunkt og stubhøjde i typeblandinger i kløvergræs, Bl. 45S30Græs18-11-2019 12:11:34
030041719 - Slætstrategier i græsblandinger til slætS31Græs 
030041718 - 030041719 - Slætstrategier i græsblandinger til slætS32Græs 
030261919 - Afprøvning af gødningstyper i gyllegødet kløvergræsS33Græs18-11-2019 12:11:27
030261818-030261919 - Afprøvning af gødningstyper i gyllegødet kløvergræsS34Græs18-11-2019 12:11:56
items per page81 - 100 of 1070 items