L3-2300C2018 - Sammanställning två försök, enbart kväveform och strategi Vinterhvede01-11-2018 18:11:27
L5-1050-2019 - Tillväxtreglering i höstveteL5-1050-2019Vinterhvede01-11-2019 10:11:26
L5-4050-2019 - Tillväxtreglering i vårkornL5-4050-2019Vårbyg01-11-2019 10:11:18
L5-8150-2019 - Tillväxtreglering samt mikronäringssprutning i höstrapsL5-8150-2019Vinterraps07-11-2019 10:11:46
L6-2124-2019 - Vallsortprovning i konkurrens - ver02  12-11-2019 12:11:28
L7-0150A2020 - Kvävebehov hos olika höstvetesorter med skotträkning Vinterhvede26-11-2020 10:11:04
L7-0326-2020 - Kvävebehov hos olika vårvetesorter1Vårhvede20-10-2020 10:10:56
L7-0426-2020 - Kvävebehov hos olika maltkornsorter1Vårbyg20-10-2020 09:10:43
L7-0426-2020 - Kvävebehov hos olika maltkornsorter - mer statistik1Vårbyg04-11-2020 09:11:50
L7-150-2019 - Kvävebehov hos olika höstvetesorterL7-150 2019Vinterhvede16-10-2019 07:10:13
items per page1061 - 1070 of 1070 items