031111922 - Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs og rajsvingel_MIDDELTIDLS1Græs07-11-2022 09:11:45
031112023 - Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs og strandsvingel_TIDLIGS1Græs02-11-2023 20:11:24
031141819 - Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs, rajsvingel og ...., afgræsningsforsøg 1. BRUGSÅRS10Græs19-11-2019 10:11:28
031142223 - Sorter af alm. rajgræs, rajsvingel og strandsvingel, afgræsningsforsøg, 1. BRUGSÅRS10Græs05-11-2023 09:11:13
030041722 - Slætstrategier i græsblandinger til slæt, 5. brugsår 001S13Græs17-11-2022 11:11:48
030301718 - Såteknik til etablering af kløvergræs 1. BrugsårS13Græs16-11-2018 10:11:26
030041722 - Slætstrategier i græsblandinger til slæt, 5. brugsår 002S14Græs17-11-2022 11:11:57
030301718 030301717 - Såteknik til etablering af kløvergræs udlægsår 1. brugsårS14Græs16-11-2018 10:11:22
030021718 - Slættidspunkt og stubhøjde i typeblandinger i kløvergræs_bl 35S15Græs16-11-2018 10:11:20
030042122 - Slætstrategier i græsblandinger til slæt. 2. brugsår efter isåningS15Græs17-11-2022 12:11:08
030021718 - Slættidspunkt og stubhøjde i typeblandinger i kløvergræs_bl 45S16Græs16-11-2018 10:11:37
030022122 - Afprøvning af græsblandinger til bioraffinering, 1. BRUGSÅRS16Græs28-11-2022 09:11:26
030031818 - Køreskade ved gylleudbringning i kløvergræsS17Græs04-12-2018 12:12:33
030282222 - Optimal kaliummængde til gyllegødet kløvergræsS17Græs14-11-2022 20:11:27
030022123 - Afprøvning af græsblandinger til bioraffinering, 2. BRUGSÅRS18Græs16-11-2023 12:11:36
030041718 - Slætstrategier i græsblandinger til slætS18Græs18-11-2018 00:11:47
030282222 030282121 030282020 030281818 - Optimal kaliummængde til gyllegødet kl.græs_lavt kaliindh.S18Græs14-11-2022 11:11:36
030022123 030022122 - Afprøvning af græsblandinger til bioraffinering, SANDJORDS19Græs05-11-2023 18:11:19
030281818 - Optimal kaliummængde til gyllegødet kløvergræsS19Græs27-11-2018 10:11:34
030282222 030282121 030282020 030281818 - Optimal kaliummængde til gyllegødet kl.græs_højt kaliindh.S19Græs14-11-2022 11:11:43
items per page101 - 120 of 2055 items