030282020 + 2018 Optimal kaliummængde til gyllegødet kløvergræsS24Græs05-11-2020 09:11:14
030501818-001 - Bramgæs i kløvergræsS24Græs27-11-2018 14:11:28
031181819 - Sorter af hvidkløver slætforsøg, 1. BRUGSÅRS24Hvidkløver19-11-2019 08:11:41
030032121 - Arter og tidspunkt for isåning i kløvergræsS25Græs15-11-2021 20:11:31
030262020 - Afprøvning af gødningstyper i gyllegødet kløvergræsS25Græs25-11-2020 08:11:40
030501818-002 - Bramgæs i kløvergræsS25Græs27-11-2018 14:11:54
031121819 - Sorter af rødkløver slætforsøg, 1. BRUGSÅRS25Rødkløver11-11-2021 14:11:59
030262020 - 2018 Afprøvning af gødningstyper i gyllegødet kløvergræs_tepS26Græs25-11-2020 08:11:17
030282121 - Optimal kaliummængde til gyllegødet kløvergræsS26Græs24-11-2021 15:11:30
030501818-003 - Bramgæs i kløvergræsS26Græs27-11-2018 14:11:30
030601919 - Ærtesorter til helsædS26Markært18-11-2019 12:11:55
030012020 - Teknik til udbringning af afgasset og rågylle til kløvergræsS27Græs18-12-2020 11:12:47
030021819 - Slættidspunkt og stubhøjde i typeblandinger i kløvergræs, bl. 35S27Græs18-11-2019 12:11:24
030282121+030282020+030281818 - Optimal kaliummængde til gyllegødet kløvergræs_lavt kaliindholdS27Græs25-11-2021 07:11:24
030021819 - Slættidspunkt og stubhøjde i typeblandinger i kløvergræs, bl. 45S28Græs18-11-2019 12:11:33
030282121+030282020+030281818 - Optimal kaliummængde til gyllegødet kløvergræs_højt kaliindholdS28Græs24-11-2021 15:11:01
031031820+031131719 - Sorter af lucerne slætforsøg, 2. BRUGSÅR (2017-2020)S28Lucerne07-11-2021 11:11:29
030012121 - Teknik til udbringning af afgasset og rågylle til kløvergræsS29Græs11-11-2021 11:11:23
030021819 - 030021718 Slættidspunkt og stubhøjde i typeblandinger i kløvergræs, Bl. 35S29Græs18-11-2019 12:11:39
031081820+031181719 - Sorter af hvidkløver slætforsøg, 2. BRUGSÅR (2017-2020)S29Hvidkløver18-11-2021 14:11:56
items per page1281 - 1300 of 1467 items