091271818 - 091271717 - 091271616 Ukrudtsbekæmpelse i tidligt sået vintersæd, LILLE UKRUDTSBESTANDE17Vinterhvede18-10-2018 11:10:27
091271818 - 1717 - 1616 - 1515 Ukrudtsbekæmpelse i tidligt sået vintersæd, LILLE UKRUDTSBESTANDE19Vinterhvede18-10-2018 11:10:09
091271818 - Ukrudtsbekæmpelse i tidligt sået vintersædE15Vinterhvede18-10-2018 11:10:00
091631818 - Svampebekæmpelse og vækstregulering i vårbyg Vårbyg18-10-2018 11:10:16
091661818 - Bekæmpelse af hvedegalmyg og bladlus i vinterhvedeE46Vinterhvede18-10-2018 11:10:36
091691818 - Bekæmpelse af skulpesnudebiller og skulpegalmyg, LAVT UDBYTTE, MODERATE ANGREBK23Vinterraps18-10-2018 11:10:53
091701818 - Bekæmpelse af skadedyr i vinterraps under blomstring, LAVT UDBYTTEK25Vinterraps18-10-2018 11:10:08
091701818 - Bekæmpelse af skadedyr i vinterraps under blomstring, UDEN LED 2K26Vinterraps18-10-2018 11:10:14
091271818 - 1717 - 1616 - 1515 Ukrudtsbekæmpelse i tidligt sået vintersæd, STOR UKRUDTSBESTANDE18Vinterhvede18-10-2018 11:10:28
091621818 - Vækstregulering i vårbyg Vårbyg19-10-2018 11:10:56
090411818 - Ukrudtsbekæmpelse i hestebønnerI05Hestebønne19-10-2018 14:10:58
091751818 - Bekæmpelse af agersnegle i vinterhvede, SPECIALOPGØRELSEE48Vinterhvede22-10-2018 12:10:56
091911818 - Ukrudt i vårbygF12Vårbyg22-10-2018 16:10:46
091911818 - 091911717 Ukrudt i vårbygF13Vårbyg22-10-2018 16:10:14
091911818 - 091911717 - 091911616 Ukrudt i vårbygF14Vårbyg22-10-2018 16:10:27
021011818 - Havresorter, økologiskP04Havre23-10-2018 08:10:09
021081818 - Vårhvedesorter, økologiskP05Vårhvede23-10-2018 08:10:00
070751818 - Eftervirkning af efterafgrøder og N-optag med satellit SPECIALOPGØRELSET04Vårbyg23-10-2018 08:10:59
010441818 - Høst af hestebønnerI03Hestebønne23-10-2018 10:10:30
091681818 - Vækstregulering og kvælstof i vårbyg Vårbyg23-10-2018 12:10:42
items per page141 - 160 of 2055 items