L3-2300 Sammanställning 2016-2018, 14 försök, enbart kväveform Vinterhvede01-11-2018 17:11:49
L3-2300 Sammanställning 2017-2018, 8 försök, enbart kväveform och strategiled Vinterhvede09-11-2018 10:11:30
L3-2300B2017 Sammanställning 6 försök Vinterhvede13-02-2018 11:02:08
L3-2300C2018 - Sammanställning 2 försök, samtliga led Vinterhvede09-11-2018 11:11:52
L3-2300C2018 - Sammanställning två försök, enbart kväveform och strategi Vinterhvede01-11-2018 18:11:27
L6-2124-2019 - Vallsortprovning i konkurrens - ver02  12-11-2019 12:11:28
L7-0150A2020 - Kvävebehov hos olika höstvetesorter med skotträkning Vinterhvede26-11-2020 10:11:04
L7-0150A2020-2022 - Kvävebehov hos olika höstvetesorter Vinterhvede21-11-2022 18:11:09
L7-0150A2022 - Kvävebehov hos olika höstvetesorter Vinterhvede21-11-2022 17:11:05
L7-0326-2020-2022 - Kvävebehov hos olika vårvetesorter Vårhvede14-11-2022 11:11:37
L7-0326-2021 - Kvävebehov hos olika vårvetesorter Vårhvede25-10-2021 17:10:18
L7-0326-2022 - Kvävebehov hos olika vårvetesorter Vårhvede08-11-2022 13:11:34
L7-0426-2020-2022 - Kvävebehov hos olika maltkornsorter Vårbyg11-11-2022 09:11:20
L7-0426-2022 - Kvävebehov hos olika maltkornsorter Vårbyg03-11-2022 15:11:27
items per page1961 - 1974 of 1974 items