091602121 - Bejdsning af majs, fugle, LBNR 001U31Majs06-10-2021 01:10:36
030512121 - Sådybde og tromling mod fugle i majsU32Majs17-11-2021 11:11:59
030192121 - Høsttider i typer af majssorterU33Majs15-11-2021 09:11:14
030342121 - Monitering af vandprocent i kernemajs og tørstofprocent i kolbemajsU34Majs03-11-2021 07:11:58
070382121 - Stigende N - Kvælstofmængder til majshelsæd uden husdyrgødning_jtcn_2017-2021U35-2021Majs20-11-2023 15:11:54
030122121_2020 - Behandling af kløvergr. med en nitrifikationshæmmer led 1-8U4Majs18-11-2021 08:11:50
030151919 - Plan til beregning af foderværdien i kolbemajs i kernemajsforsøg 030141919U4Majs03-12-2019 08:12:11
070382323 - Stigende N - Kvælstofmængder til majshelsæd uden husdyrgødningU4Majs10-11-2023 13:11:11
030122121, 030122020, 070931919, 070932121 - Behandling af kløvergræs med en nitrifikationshæmmerU5Majs18-11-2021 08:11:49
030131919 - Biostimulanter til majs - storparcelU5Majs14-11-2019 11:11:18
070102323 - Gradueret eftergødskning af majs_kfurU5Majs10-11-2023 12:11:32
030131717-1919 - Biostimulanter til majs - storparcelU6Majs14-11-2019 09:11:56
070382121 - Stigende N - Kvælstofmængder til majshelsæd uden husdyrgødningU6Majs11-11-2021 13:11:55
070381919 - Stigende N - Kvælstofmængder til majshelsæd uden husdyrgødningU7Majs18-11-2019 22:11:41
070382121-1616 - Stigende N - Kvælstofmængder til majshelsæd uden husdyrgødningU7Majs11-11-2021 14:11:04
092302323 - Pyridat til forstærkning af effekt mod hanespore og grøn skærmaksU7Majs07-11-2023 15:11:03
030111919 - Typer af startgødning til majsU8Majs25-11-2019 21:11:31
030112121 - Typer af startgødning til majsU8Majs15-11-2021 09:11:04
091602323 - Bejdsning af majs, fugle (3 led) ALLEU8Majs02-11-2023 10:11:10
030111919 - 030111717 Typer af startgødning til majsU9Majs25-11-2019 21:11:40
items per page1961 - 1980 of 2055 items