030281818 - Optimal kaliummængde til gyllegødet kløvergræsS19Græs27-11-2018 10:11:34
030291818 - Delt kvælstofgødskning til 1. slæt kløvergræsS21Græs26-11-2018 20:11:34
030291818 030291717 - Delt kvælstofgødskning til 1. slæt kløvergræsS22Græs26-11-2018 20:11:05
030301718 - Såteknik til etablering af kløvergræs 1. BrugsårS13Græs16-11-2018 10:11:26
030301718 030301717 - Såteknik til etablering af kløvergræs udlægsår 1. brugsårS14Græs16-11-2018 10:11:22
030341818 - Monitering af vandprocent i kernemajs og tørstofprocent i kolbemajsU21Majs13-11-2018 11:11:01
030351818 - DEMO: Monitering af efterafgrøder i majs med forskellig såteknikT06Majs12-11-2018 15:11:26
030501818-001 - Bramgæs i kløvergræsS24Græs27-11-2018 14:11:28
030501818-002 - Bramgæs i kløvergræsS25Græs27-11-2018 14:11:54
030501818-003 - Bramgæs i kløvergræsS26Græs27-11-2018 14:11:30
031011818 - Sorter af roer til foder og bioenergiR7Foderroer19-11-2018 15:11:41
031111518 - Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs, rajsvingel og strandsvingel,3. BRUGSÅRS01Græs28-11-2018 15:11:39
031111618 - Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs, rajsvingel og strandsvingel, slæt 2.BRUGSÅRS02Græs05-11-2018 21:11:51
031111718 - Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs og rajsvingel, slætforsøg, 1. BRUGSÅRS04Græs06-11-2018 09:11:23
031131718 - Sorter af lucerne slætforsøg, 1. BRUGSÅRS12Lucerne09-11-2018 09:11:28
031141618 - Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs, rajsvingel og strandsvingel, afgræs 2.BRUGSÅRS03Græs04-12-2018 11:12:32
031141718 - Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs og rajsvingel, afgræsningsforsøg 1.BRUGSÅRS05Græs04-12-2018 11:12:00
031151718 - Sorter af rødsvingel, slætforsøg 1. BRUGSÅRS09Rødsvingel09-11-2018 09:11:55
031161618 - Sorter af timothe, slætforsøg 2. BRUGSÅRS07Timothe26-11-2018 20:11:38
031161718 - Sorter af timothe, slætforsøg 1. BRUGSÅRS10Timothe09-11-2018 09:11:51
items per page81 - 100 of 335 items