091931919 - Radrensning i vårbyg Vårbyg14-10-2019 14:10:39
091972020 - Væselhale og tokimbladet ukrudt i vinterraps Vinterraps27-10-2020 10:10:11
091982020 - Bekæmpelse af rajgræs i vinterhvede Vinterhvede15-10-2020 09:10:38
L3-2300 Sammanställning 2016-2018, 14 försök, enbart kväveform Vinterhvede01-11-2018 17:11:49
L3-2300 Sammanställning 2017-2018, 8 försök, enbart kväveform och strategiled Vinterhvede09-11-2018 10:11:30
L3-2300B2017 Sammanställning 6 försök Vinterhvede13-02-2018 11:02:08
L3-2300C2018 - Sammanställning 2 försök, samtliga led Vinterhvede09-11-2018 11:11:52
L3-2300C2018 - Sammanställning två försök, enbart kväveform och strategi Vinterhvede01-11-2018 18:11:27
L6-2124-2019 - Vallsortprovning i konkurrens - ver02  12-11-2019 12:11:28
L7-0150A2020 - Kvävebehov hos olika höstvetesorter med skotträkning Vinterhvede26-11-2020 10:11:04
items per page1061 - 1070 of 1070 items