L3-2300C2018 - Sammanställning två försök, enbart kväveform och strategi Vinterhvede01-11-2018 18:11:27
L6-2124-2019 - Vallsortprovning i konkurrens - ver02  12-11-2019 12:11:28
L7-0150A2020 - Kvävebehov hos olika höstvetesorter med skotträkning Vinterhvede26-11-2020 10:11:04
items per page1081 - 1083 of 1083 items