030351919 + 030351818 DEMO: Monitering af efterafgrøder i majs med forskellig såteknikT4Majs14-11-2019 21:11:37
070052121 - Alternative efterafgrødearter- sået efter høstT4Olieræddike16-11-2021 14:11:11
070112020 - Screening af efterafgrødearter og - blandinger med satellit - sået før høstT4Olieræddike18-11-2020 20:11:05
030352121 - DEMO: Monitering af typer af efterafgrøder i majs med drone og satellitT5Majs16-12-2021 13:12:30
070122020 - Efterafgrøders kulstofstofproduktion sået før og efter høstT5Olieræddike10-12-2020 07:12:37
030372121 - Typer af efterafgrøder i majsmarker med forskellig frugtbarhedT6Majs11-11-2021 13:11:30
030352020 - DEMO: Monitering af typer af efterafgrøder i majs med drone og satellitT7Majs09-11-2020 07:11:54
031192020, 031202020, 031212020, 031222020 - Majssorter til helsædU01Majs25-11-2020 09:11:56
031201818 - 031191818 - 031211818 Landsforsøg med Majshelsæd sorterU01Majs13-11-2018 13:11:04
030091820 - Strib till i majs med og uden vinterrug og alm. rajgræs som efterafgrøderU02Majs16-11-2020 13:11:05
030141818 - Majssorter til kernemajs og kolbemajs, B sorterU02Majs08-11-2018 11:11:36
030091820 - 2018 Strib till i majs med og uden vinterrug og alm. rajgræs som efterafgrøderU03Majs17-11-2020 08:11:41
030151818 - Plan til beregning af foderværdien i kolbemajs i kernemajsforsøg 030141818U03Majs08-11-2018 13:11:38
030131818 - Biostimulanter til majs - storparcelU04Majs16-11-2018 11:11:53
230032020 - EGEN PLAN Dyrkningssystemer i majs - storskalaforsøgU04Majs16-11-2020 12:11:11
030122020 - Behandling af kløvergræs med en nitrifikationshæmmer før omlægning til majsU05Majs09-11-2020 07:11:52
030131818-1717 - Biostimulanter til majs - storparcelU05Majs19-11-2018 09:11:57
070381818 - Stigende N - Kvælstofmængder til majshelsæd uden husdyrgødningU06Majs17-11-2018 23:11:45
070931919 - 030122020 Bæredygtig majsdyrkning med sugeceller - Forfrugt kløvergræsU06Majs09-11-2020 07:11:23
030111818 - Typer af startgødning til majsU07Majs13-11-2018 10:11:33
items per page1301 - 1320 of 1467 items