050261818 - Vækstregulering i alm. rajgræs typesorter, ESQUIREJ17Alm.rajgræs17-11-2018 22:11:11
050261818 - Vækstregulering i alm. rajgræs typesorter, MATHILDEJ18Alm.rajgræs17-11-2018 22:11:33
050421818 - Stigende mængder kvælstof til fodertyper af alm. rajgræsJ15Alm.rajgræs30-09-2018 07:09:06
050431818 - Kvælstofstrategier i alm. rajgræsJ16Alm.rajgræs19-11-2018 10:11:51
050441818 - Flydende gødning til alm. rajgræsJ21Alm.rajgræs30-09-2018 07:09:54
050321818 - Græsukrudt i engrapgræs, NORMAL UDBYTTE NIVEAUJ12Engrapgræs04-10-2018 11:10:37
052321818 - 052321717 Bekæmpelse af græsukrudt i engrapgræs. DLFJ11Engrapgræs16-10-2018 11:10:24
052321818 - Bekæmpelse af græsukrudt i engrapgræs. DLFJ10Engrapgræs10-10-2018 14:10:13
052381818 - Dyrkning af engrapgræs. DLFJ13Engrapgræs24-09-2018 13:09:36
052391818 - Sygdomsbekæmpelse og gødskning i engrapgræs. DLFJ14Engrapgræs09-10-2018 15:10:37
031171618 - Sorter af engsvingel, slætforsøg 2. BRUGSÅRS06Engsvingel26-11-2018 20:11:34
031171718 - Sorter af engsvingel, slætforsøg 1. BRUGSÅRS08Engsvingel09-11-2018 09:11:35
031011818 - Sorter af roer til foder og bioenergiR7Foderroer19-12-2018 11:12:24
020031318 - Afgræsningsforsøg med græsblandinger- 5. brugsår, SLÆTAREALER - ALLE FORSØGP14Græs08-11-2018 22:11:27
020081718 - Kvælstofrespons i økologisk kløvergræs - 1. brugsårP16P16Græs07-11-2018 11:11:06
030021718 - Slættidspunkt og stubhøjde i typeblandinger i kløvergræs_bl 35S15Græs16-11-2018 10:11:20
030021718 - Slættidspunkt og stubhøjde i typeblandinger i kløvergræs_bl 45S16Græs16-11-2018 10:11:37
030031818 - Køreskade ved gylleudbringning i kløvergræsS17Græs04-12-2018 12:12:33
030041718 - Slætstrategier i græsblandinger til slætS18Græs18-11-2018 00:11:47
030061818 - Stigende mængder kvælstof til kløvergræs til slæt, 1. brugsårS23Græs17-11-2018 22:11:45
items per page1 - 20 of 345 items