070192123 - Kalkvirkning af kalkpellets fra vandrensning, jordbrugskalk og dolomit, 3. årN19 03-04-2024 08:04:40
070502022 - Udvikling i jordens fosforstatus efter stor engangstilførsel af fosforN37 14-11-2022 19:11:56
070192122 - Kalkvirkning af kalkpellets fra vandrensning, jordbrugskalk og dolomit_augustN38 25-01-2023 10:01:24
020301921 - Ukrudtsstrategier i sædskiftet, 3. dyrkningsårP26 16-11-2021 12:11:43
020301920 - Ukrudtsstrategier i sædskiftet, 2 dyrkningsårP30 19-11-2020 07:11:17
030041721 - Slætstrategier i græsblandinger til slæt, 4. brugsår, 001S22 08-11-2021 17:11:20
030041721 - Slætstrategier i græsblandinger til slæt, 4. brugsår, 002S23 08-11-2021 17:11:11
092402222 - Efterafgrøders effekt på udvikling af kvikT3 13-11-2022 19:11:46
L6-2124-2019 - Vallsortprovning i konkurrens - ver02  12-11-2019 12:11:28
050422020 - 050421818 Stigende mængder kvælstof til fodertyper af alm. rajgræsJ10Alm.rajgræs22-10-2020 13:10:43
050432020 - Kvælstofstrategier til fodertyper af alm. rajgræsJ11, J12Alm.rajgræs14-10-2020 14:10:09
052102020 - Vækstregulering og gødskning i alm. rajgræs. DLFJ13Alm.rajgræs14-10-2020 15:10:55
050282020 - Sygdomsbekæmpelse i alm. rajgræsJ14Alm.rajgræs23-10-2020 12:10:48
050262020 - Vækstregulering i alm. rajgræs typesorterJ15Alm.rajgræs14-10-2020 14:10:55
050282121 - Sygdomsbekæmpelse i alm. rajgræs - PARCEL NIVEAUJ15Alm.rajgræs06-10-2021 21:10:02
050421818 - Stigende mængder kvælstof til fodertyper af alm. rajgræsJ15Alm.rajgræs30-09-2018 07:09:06
050431818 - Kvælstofstrategier i alm. rajgræsJ16Alm.rajgræs19-11-2018 10:11:51
050502020 - Radrensning og båndsprøjtning af alm. rajgræs udlagt i dæksædJ16Alm.rajgræs14-10-2020 14:10:23
052012121 - Sengødskning af alm. rajgræs - LED NIVEAUJ16Alm.rajgræs06-10-2021 21:10:01
050261818 - Vækstregulering i alm. rajgræs typesorter, ESQUIREJ17Alm.rajgræs17-11-2018 22:11:11
items per page1 - 20 of 2055 items