030301718 030301717 - Såteknik til etablering af kløvergræs udlægsår 1. brugsårS14Græs16-11-2018 10:11:22
031051821+031151720 - Sorter af rødsvingel, slætforsøg 3. BRUGSÅR (2017-2021)S14Rødsvingel15-11-2021 20:11:37
031061820 - Sorter af timothe, slætforsøg 2. BRUGSÅR (2017-2020)S14Timothe11-11-2020 14:11:23
031071819 - Sorter af engsvingel, slætforsøg 1. BRUGSÅR (2017-2020)S14Engsvingel19-11-2019 10:11:27
030021718 - Slættidspunkt og stubhøjde i typeblandinger i kløvergræs_bl 35S15Græs16-11-2018 10:11:20
031061821+031161720 - Sorter af timothe, slætforsøg 3. BRUGSÅR (2017-2021)S15Timothe15-11-2021 20:11:36
031151719 - Sorter af rødsvingel, slætforsøg 2. BRUGSÅRS15Rødsvingel19-11-2019 10:11:25
031161820 - Sorter af timothe, slætforsøg 2. BRUGSÅRS15Timothe07-11-2021 13:11:53
030021718 - Slættidspunkt og stubhøjde i typeblandinger i kløvergræs_bl 45S16Græs16-11-2018 10:11:37
031051819 - Sorter af rødsvingel, slætforsøg 1. BRUGSÅR (2017-2020)S16Rødsvingel19-11-2019 10:11:00
031091920 - Sorter af hundegræs, slætforsøg, 1. BRUGSÅRS16Hundegræs23-11-2020 11:11:18
031161821 - Sorter af timothe, slætforsøg 3. BRUGSÅRS16Timothe15-11-2021 20:11:45
030031818 - Køreskade ved gylleudbringning i kløvergræsS17Græs04-12-2018 12:12:33
031091921 - Sorter af hundegræs, slætforsøg, 2. BRUGSÅRS17Hundegræs15-11-2021 20:11:56
031161719 - Sorter af timothe, slætforsøg 2. BRUGSÅRS17Timothe19-11-2019 10:11:33
031181720 - Sorter af hvidkløver slætforsøg, 3. BRUGSÅRS17Hvidkløver18-11-2021 14:11:12
030041718 - Slætstrategier i græsblandinger til slætS18Græs18-11-2018 00:11:47
031031821 - Sorter af lucerne slætforsøg, 3. BRUGSÅR (2017-2021)S18Lucerne15-11-2021 20:11:25
031061819 - Sorter af timothe, slætforsøg 1. BRUGSÅR (2017-2020)S18Timothe19-11-2019 10:11:40
031081820 - Sorter af hvidkløver slætforsøg, 2. BRUGSÅR (2017-2020)S18Hvidkløver06-11-2020 11:11:23
items per page1181 - 1200 of 1467 items