030281818 - Optimal kaliummængde til gyllegødet kløvergræsS19Græs27-11-2018 10:11:34
031031820 - Sorter af lucerne slætforsøg, 2. BRUGSÅR (2017-2020)S19Lucerne09-11-2020 13:11:49
031121821 - Sorter af rødkløver slætforsøg, 3. BRUGSÅRS19Rødkløver15-11-2021 20:11:10
031161819 - Sorter af timothe, slætforsøg 1. BRUGSÅRS19Timothe11-11-2021 15:11:21
031111619 - Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs, rajsvingel og stran..MIDDELTIDLIGS2Græs18-11-2019 13:11:35
031111720 - Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs og rajsvingel SILDIGS2Græs11-11-2020 14:11:01
031111821 - Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs, rajsvingel, 3 brugsår, MIDDELTIDLIGS2Græs10-11-2021 10:11:57
030261818 - Afprøvning af gødningstyper i gyllegødet kløvergræsS20Græs27-11-2018 10:11:09
031121820 - Sorter af rødkløver slætforsøg, 2. BRUGSÅRS20Rødkløver11-11-2021 14:11:43
031181719 - Sorter af hvidkløver slætforsøg, 2. BRUGSÅRS20Hvidkløver19-11-2019 10:11:07
031182021 - Sorter af hvidkløver slætforsøg, 1. BRUGSÅRS20Hvidkløver15-11-2021 20:11:33
030041720 - Slætstrategier i græsblandinger til slætS21Græs 
030291818 - Delt kvælstofgødskning til 1. slæt kløvergræsS21Græs26-11-2018 20:11:34
031081819 - Sorter af hvidkløver slætforsøg, 1. BRUGSÅR (2017-2020)S21Hvidkløver19-11-2019 10:11:35
031122021 - Sorter af rødkløver slætforsøg, 1. BRUGSÅRS21Rødkløver15-11-2021 20:11:57
030041720-030041719-030041718 - Slætstrategier i græsblandinger til slætS22Græs 
030041721 - Slætstrategier i græsblandinger til slæt, 4. brugsår, 001S22 08-11-2021 17:11:20
030291818 030291717 - Delt kvælstofgødskning til 1. slæt kløvergræsS22Græs26-11-2018 20:11:05
031131719 - Sorter af lucerne slætforsøg, 2. BRUGSÅRS22Lucerne02-12-2019 07:12:21
030041721 - Slætstrategier i græsblandinger til slæt, 4. brugsår, 002S23 08-11-2021 17:11:11
items per page1201 - 1220 of 1467 items