030022123 030022122 - Afprøvning af græsblandinger til bioraffinering, SANDJORDS19Græs05-11-2023 18:11:19
030281818 - Optimal kaliummængde til gyllegødet kløvergræsS19Græs27-11-2018 10:11:34
030282222 030282121 030282020 030281818 - Optimal kaliummængde til gyllegødet kl.græs_højt kaliindh.S19Græs14-11-2022 11:11:43
031031820 - Sorter af lucerne slætforsøg, 2. BRUGSÅR (2017-2020)S19Lucerne09-11-2020 13:11:49
031121821 - Sorter af rødkløver slætforsøg, 3. BRUGSÅRS19Rødkløver15-11-2021 20:11:10
031161819 - Sorter af timothe, slætforsøg 1. BRUGSÅRS19Timothe11-11-2021 15:11:21
031111619 - Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs, rajsvingel og stran..MIDDELTIDLIGS2Græs18-11-2019 13:11:35
031111720 - Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs og rajsvingel SILDIGS2Græs11-11-2020 14:11:01
031111821 - Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs, rajsvingel, 3 brugsår, MIDDELTIDLIGS2Græs10-11-2021 10:11:57
031111922 - Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs og rajsvingel_SILDIGS2Græs07-11-2022 11:11:31
031112023 - Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs og strandsvingel_MID_TIDLIGS2Græs08-11-2023 09:11:35
030012222 - Teknik til udbringning af afgasset og rågylle samt separeret afgasset gylle til græsS20Græs09-11-2022 19:11:01
030022123 030022122 - Afprøvning af græsblandinger til bioraffinering, LERJORDS20Græs16-11-2023 14:11:41
030261818 - Afprøvning af gødningstyper i gyllegødet kløvergræsS20Græs27-11-2018 10:11:09
031121820 - Sorter af rødkløver slætforsøg, 2. BRUGSÅRS20Rødkløver11-11-2021 14:11:43
031181719 - Sorter af hvidkløver slætforsøg, 2. BRUGSÅRS20Hvidkløver19-11-2019 10:11:07
031182021 - Sorter af hvidkløver slætforsøg, 1. BRUGSÅRS20Hvidkløver15-11-2021 20:11:33
030041720 - Slætstrategier i græsblandinger til slætS21Græs 
030042323 - Slætstrategier i typeblandinger_HVIDKLØVERS21Græs06-11-2023 10:11:04
030291818 - Delt kvælstofgødskning til 1. slæt kløvergræsS21Græs26-11-2018 20:11:34
items per page1721 - 1740 of 2055 items