031081819 - Sorter af hvidkløver slætforsøg, 1. BRUGSÅR (2017-2020)S21Hvidkløver19-11-2019 10:11:35
031122021 - Sorter af rødkløver slætforsøg, 1. BRUGSÅRS21Rødkløver15-11-2021 20:11:57
030041720-030041719-030041718 - Slætstrategier i græsblandinger til slætS22Græs 
030041721 - Slætstrategier i græsblandinger til slæt, 4. brugsår, 001S22 08-11-2021 17:11:20
030042323 - Slætstrategier i typeblandinger_RØDKLØVERS22Græs06-11-2023 10:11:53
030291818 030291717 - Delt kvælstofgødskning til 1. slæt kløvergræsS22Græs26-11-2018 20:11:05
031131719 - Sorter af lucerne slætforsøg, 2. BRUGSÅRS22Lucerne02-12-2019 07:12:21
030032323 - Såtid og dæksæd ved sensommerudlæg af kløvergræs.S23Græs09-11-2023 14:11:24
030041721 - Slætstrategier i græsblandinger til slæt, 4. brugsår, 002S23 08-11-2021 17:11:11
030061818 - Stigende mængder kvælstof til kløvergræs til slæt, 1. brugsårS23Græs17-11-2018 22:11:45
030282020 - Optimal kaliummængde til gyllegødet kløvergræsS23Græs11-11-2020 15:11:37
031031819 - Sorter af lucerne slætforsøg, 1. BRUGSÅR (2017-2020)S23Lucerne29-11-2019 10:11:47
030012323 - Teknik til udbringning af afgasset og rågylle samt separeret afgasset gylle til græsS24Græs06-11-2023 10:11:12
030042121 - Isåning i græsblandinger til slæt, 4. brugsår.S24Græs15-11-2021 21:11:44
030282020 + 2018 Optimal kaliummængde til gyllegødet kløvergræsS24Græs05-11-2020 09:11:14
030501818-001 - Bramgæs i kløvergræsS24Græs27-11-2018 14:11:28
031181819 - Sorter af hvidkløver slætforsøg, 1. BRUGSÅRS24Hvidkløver19-11-2019 08:11:41
030012323 030012222 - Teknik til udbringning af afgasset og rågylleS25Græs09-11-2023 11:11:59
030032121 - Arter og tidspunkt for isåning i kløvergræsS25Græs15-11-2021 20:11:31
030262020 - Afprøvning af gødningstyper i gyllegødet kløvergræsS25Græs25-11-2020 08:11:40
items per page1741 - 1760 of 2055 items