030012121 + 030012020 - Teknik til udbringning af afgasset og rågylle til kløvergræsS30Græs12-11-2021 09:11:49
030021819 - 030021718 Slættidspunkt og stubhøjde i typeblandinger i kløvergræs, Bl. 45S30Græs18-11-2019 12:11:34
031071820+031171719 - Sorter af engsvingel, slætforsøg 2. BRUGSÅR (2017-2020)S30Engsvingel07-11-2021 11:11:16
030041719 - Slætstrategier i græsblandinger til slætS31Græs 
030402121 - Rug- og triticalesorter til grønkorn - PARCEL NIVEAUS31Vinterrug29-10-2021 14:10:30
031051820+031151719 - Sorter af rødsvingel, slætforsøg 2. BRUGSÅR (2017-2020)S31Rødsvingel07-11-2021 11:11:18
030041718 - 030041719 - Slætstrategier i græsblandinger til slætS32Græs 
031061820+031161719 - Sorter af timothe, slætforsøg 2. BRUGSÅR (2017-2020)S32Timothe07-11-2021 11:11:18
030261919 - Afprøvning af gødningstyper i gyllegødet kløvergræsS33Græs18-11-2019 12:11:27
030261818-030261919 - Afprøvning af gødningstyper i gyllegødet kløvergræsS34Græs18-11-2019 12:11:56
030061919 - Stigende mængder kvælstof til kløvergræs til slæt, 2. brugsårS35Græs18-11-2019 12:11:45
030061919-030061818 - Stigende mængder kvælstof til kløvergræs til slæt,S36Græs18-11-2019 12:11:03
030501919 - Bramgæs i kløvergræsS37Græs12-11-2019 14:11:28
030501818-030501919 - Bramgæs i kløvergræsS38Græs12-11-2019 14:11:31
031031819+031131718 - Sorter af lucerne slætforsøg, 1. BRUGSÅR (2017-2020)S39Lucerne07-11-2021 11:11:31
031111719 - Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs og rajsvingel, slætforsøg, 2.BRUGSÅR-MIDDELTIDLIGS4Græs18-11-2019 14:11:20
031111820 - Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs, rajsvingel strandsvingel MIDDELTIDLIGS4Græs07-11-2021 11:11:23
031111921 - Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs og rajsvingel, 2 brugsår_MIDDELS4Græs15-11-2021 20:11:51
031112022 - Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs og strandsvingel, 2. BRUGSÅR_MIDDELTIDS4Græs07-11-2022 09:11:41
031112123 - Sorter af alm. rajgræs, slætforsøg, 2. BRUGSÅR_MID_TIDLIGS4Græs06-11-2023 10:11:36
items per page1781 - 1800 of 2055 items