L7-150-2019 - Kvävebehov hos olika höstvetesorterL7-150 2019Vinterhvede16-10-2019 07:10:13
L7-0426-2022 - Kvävebehov hos olika maltkornsorter Vårbyg03-11-2022 15:11:27
L7-0426-2021 - Kvävebehov hos olika maltkornsorter1Vårbyg28-10-2021 09:10:45
L7-0426-2020-2022 - Kvävebehov hos olika maltkornsorter Vårbyg11-11-2022 09:11:20
L7-0426-2020 - Kvävebehov hos olika maltkornsorter - mer statistik1Vårbyg04-11-2020 09:11:50
L7-0426-2020 - Kvävebehov hos olika maltkornsorter1Vårbyg20-10-2020 09:10:43
L7-0326-2022 - Kvävebehov hos olika vårvetesorter Vårhvede08-11-2022 13:11:34
L7-0326-2021 - Kvävebehov hos olika vårvetesorter Vårhvede25-10-2021 17:10:18
L7-0326-2020-2022 - Kvävebehov hos olika vårvetesorter Vårhvede14-11-2022 11:11:37
L7-0326-2020 - Kvävebehov hos olika vårvetesorter1Vårhvede20-10-2020 10:10:56
L7-0150A2022 - Kvävebehov hos olika höstvetesorter Vinterhvede21-11-2022 17:11:05
L7-0150A2021 - Kvävebehov hos olika höstvetesorter 2021-10-121Vinterhvede03-11-2021 11:11:33
L7-0150A2020-2022 - Kvävebehov hos olika höstvetesorter Vinterhvede21-11-2022 18:11:09
L7-0150A2020 - Kvävebehov hos olika höstvetesorter med skotträkning Vinterhvede26-11-2020 10:11:04
L6-2124-2019 - Vallsortprovning i konkurrens - ver02  12-11-2019 12:11:28
L5-8150-2019 - Tillväxtreglering samt mikronäringssprutning i höstrapsL5-8150-2019Vinterraps07-11-2019 10:11:46
L5-4050-2019 - Tillväxtreglering i vårkornL5-4050-2019Vårbyg01-11-2019 10:11:18
L5-1050-2019 - Tillväxtreglering i höstveteL5-1050-2019Vinterhvede01-11-2019 10:11:26
L3-2300C2018 - Sammanställning två försök, enbart kväveform och strategi Vinterhvede01-11-2018 18:11:27
L3-2300C2018 - Sammanställning 2 försök, samtliga led Vinterhvede09-11-2018 11:11:52
items per page1 - 20 of 2055 items